คนจน-คนรวย

ความร่ำรวยและความยากจนไม่อาจวัดจากปริมาณของทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องนำเอาความรู้สึกทางใจมาประกอบด้วย เพราะถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากหรือน้อยก็ตาม แต่ ความรู้สึกว่าพอไม่มี เราคือคนจน ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดความพยายามที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้าต่อไป

แต่ความหมายคือ เราจะต้องไม่มีชีวิตเพียงเพื่อบำรุงบำเรอ ความใคร่ของตา ความใคร่ของความปรารถนาใฝ่ต่ำ และความทะเยอทะยานในโลกนี้ เราอยู่กับความเป็นจริง อยู่กับความต้องการอันแท้จริงไม่ใช่ความอยาก (ตัณหา) แต่เมื่อเราประสบความสำเร็จได้ทรัพย์สินเกินความต้องการพื้นฐาน เราแบ่งปันส่วนเกินให้กับผู้ที่ยังขาดอยู่ นั่นจะทำให้ชีวิตของเราร่ำรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองและความพึงพอใจในชีวิต

       วันนี้ผู้มีทรัพย์สินเงินทองถึงจะไม่มากแต่ถ้าสิ่งนั้นได้มาด้วยความชอบธรรม และมีความสุขความพอใจในมัน คุณไม่ใช่คนจน จงพยายามต่อไป ทำดีต่อไป พระเจ้าผู้อภิบาลจะไม่ให้คุณขาดสิ่งจำเป็นถ้าคุณจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน สำหรับผู้มีทรัพย์สินเงินทองมาก จงเรียนรู้จักคำว่า “พอ” และจงบริหารส่วนที่เหลือพอช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า คุณจะได้ชื่อว่า คนรวยที่แท้จริง