Day: November 30, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ ขอพร “วัดหมื่นเงินกอง” เสริมดวง เสริมบุญ และเสริมความสิริมงคล

วัดหมื่นเงินกอง เป็นหนึ่งวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาดไปไหว้พระ ขอพร ขอสิ่งมงคล เพื่อช่วยเสริมดวง เสริมบุญ ให้มีแต่ความสิริมงคล รู้แบบนี้แล้วตามไปขอพรกันเลย วัดหมื่นเงินกอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงค์มังราย พระเจ้ากือนา ชื่อของวัดคำว่า หมื่นเงินกอง เป็นชื่อของมหาอำมาตย์ตำแหน่งขุนคลัง ท่านหนึ่งในรัชกาลพระเจ้ากือนา โดยโปรดให้ไปอาราธนาพระสุมนเถระชาวเมืองสุโขทัย มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในนครพิงค์ เมื่อปี พ.ศ. 1913 นั่นเอง มหาอำมาตย์หมื่นเงินกอง หรือ ทิดเมธัง ผู้สร้างวัดเมธัง และ วัดช่างลาน เป็นผู้สร้าง วัดหมื่นเงินกอง นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองได้รับ ต่อมาชาวบ้านทั่วไปก็เรียกวัดนี้กันว่า วัดมะยมกอง แต่ก็มีชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัดหมื่นเงินกอง จนมาถึงทุกวันนี้ ภายใน วัดหมื่นเงินกอง ก็มีวิหารทรงพื้นเมืองล้านนา เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ที่มีลวดลายแกะสลักอันสวยงดงาม ด้านในประดิษฐานพระประธานศิลปะล้านนา อีกทั้งพระอุโบสถ ที่มีทรงพื้นเมืองพระเจดีย์ทรงปราสาท อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสูง มีเรือนธาตุสี่เหลี่ยมย่อมุม และมีซุ้มจรนำ ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านด้วยกัน รวมถึงมีองค์ระฆังกลม บัลลังก์ ปล้องไฉน […]

Read More