Year: 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวบุรีรัมย์ วัดป่าละหานทราย ไหว้ขอพรพระพุทธรูปหยก ชมความงดงามมหาวิหารไม้

วัดป่าละหานทราย เป็นอีกหนึ่งวัดทางภาคอีสานที่ไม่ควรพลาดมา เพราะนอกจากที่นี่จะมีความงดงามแล้ว ยังสามารถไปปฏิบัติธรรม เสริมบุญได้อีกด้วย สายบุญคนไหนที่ชอบชมความสวยงามของวัด บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดที่นี่ วัดป่าละหานทราย ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงดงามและหาชมได้ยากมากมาย ทั้ง มหาวิหารไม้ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมกับล้านช้าง ภายในวิหารไม้นั้นจะประดิษฐาน พระพุทธรูปหยกขาว นามว่า “พระพุทธมงคล มหาชนอภิปูชนีย์” ได้รับการถวายนามจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) รวมถึงมี วิหารพุทธร่มโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ซึ่งภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปหยกเขียว และมีอุโบสถกลางน้ำ ที่สร้างขึ้นในเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และมีพระประธานสร้างจากหยกพม่าชนิดโปร่งแสงอีกด้วย และยังมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ ที่ประดิษฐานรูปหล่อและภาพถ่ายของ หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอละหานทราย และ หลวงปู่กัสสปมุนี บูรพาจารย์ด้านกรรมฐานของวัดป่าละหานทราย ซึ่งท่านเป็นลัทธิกวิหาริกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช อีกที โดยทั้งหมดถ้าใครได้มากราบสักการะ มาเยือนก็จะต้องเป็นสิริมงคลอย่างมากเลยทีเดียว

Read More
เทคนิคการเดินทาง

เผย 7 จุดสำคัญ เช็คสภาพรถก่อนเดินทางไกล เพื่อความปลอดภัย

การเช็คสภาพรถก่อนเดินทางไกล เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการเดินทางส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์เป็นหลัก ถ้าหากอยากให้การเดินทางปลอดภัยและราบรื่น ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเช็คสภาพรถ และมีจุดไหนบ้างที่ควรเช็ค วันนี้เรามีคำตอบ จุดที่ 1 สภาพยางรถยนต์ และแรงดันลมยาง จุดที่ 2 ระดับของเหลวในห้องเครื่องยนต์ จุดที่ 3 สภาพแแบตเตอรี่ จุดที่ 4 การทำงานของระบบช่วงล่าง จุดที่ 5 ตรวจเช็กไฟส่องสว่างรอบคัน จุดที่ 6 สภาพยางปัดน้ำฝน จุดที่ 7 เครื่องมือประจำรถและเอกสารที่จำเป็นต่างๆ

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวแพร่ วัดจอมสวรรค์ วัดสวย เก่าแก่สถาปัตยกรรมพม่า หนึ่งเดียวในแพร่

วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดสวยและเก่าแก่ที่อยู่ทางภาคเหนือ หากใครไปแอ่วเหนือบอกเลยว่าต้องไปเยือนสักครั้ง ภายในวัดแห่งนี้มีศิลปะสวยงามอยู่มากมาย และยังเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุเอาไว้อีกมากมาย วัดจอมสวรรค์ อยู่บน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นมาตามแบบศิลปะพุกาม วัดนี้สร้างขึ้นโดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และได้เดินทางเข้ามาค้าขายที่แพร่ และได้เกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ ทำให้วัดนี้ถูกปล่อยร้าง และทรุดโทรม แต่ต่อมาก็ได้รับการบูรณะจากชาวไทยใหญ่ วัดจอมสวรรค์แห่งนี้ จะมีเจดีย์เล็กทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 3 องค์ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมพม่า หนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่ และอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ อุโบสถเรือนไม้ ที่เป็นทั้งวิหารและกุฏิ ซึ่งมีลักษณะคล้ายเรือนหมู่แบบคนไทย แต่มีเอกลักษณ์คือ สร้างหลังคาทรงยอดปราสาทแบบพม่าเอาไว้ เรียกว่า ทรงพญาธาตุ แต่ลดความซับซ้อนลง โดยมีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปเป็นชั้นๆ รวมหกชั้นนั่นเอง ทางกรมศิลปากรเอง ก็ได้ทำการจดทะเบียน วัดจอมสวรรค์ เอาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ ทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้เอาไว้ให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่คนรุ่นหลังจะได้ศึกษาสืบไป และภายในวัดเองก็มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่าอีกมากมาย

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ ขอพร “วัดหมื่นเงินกอง” เสริมดวง เสริมบุญ และเสริมความสิริมงคล

วัดหมื่นเงินกอง เป็นหนึ่งวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาดไปไหว้พระ ขอพร ขอสิ่งมงคล เพื่อช่วยเสริมดวง เสริมบุญ ให้มีแต่ความสิริมงคล รู้แบบนี้แล้วตามไปขอพรกันเลย วัดหมื่นเงินกอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงค์มังราย พระเจ้ากือนา ชื่อของวัดคำว่า หมื่นเงินกอง เป็นชื่อของมหาอำมาตย์ตำแหน่งขุนคลัง ท่านหนึ่งในรัชกาลพระเจ้ากือนา โดยโปรดให้ไปอาราธนาพระสุมนเถระชาวเมืองสุโขทัย มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในนครพิงค์ เมื่อปี พ.ศ. 1913 นั่นเอง มหาอำมาตย์หมื่นเงินกอง หรือ ทิดเมธัง ผู้สร้างวัดเมธัง และ วัดช่างลาน เป็นผู้สร้าง วัดหมื่นเงินกอง นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองได้รับ ต่อมาชาวบ้านทั่วไปก็เรียกวัดนี้กันว่า วัดมะยมกอง แต่ก็มีชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัดหมื่นเงินกอง จนมาถึงทุกวันนี้ ภายใน วัดหมื่นเงินกอง ก็มีวิหารทรงพื้นเมืองล้านนา เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ที่มีลวดลายแกะสลักอันสวยงดงาม ด้านในประดิษฐานพระประธานศิลปะล้านนา อีกทั้งพระอุโบสถ ที่มีทรงพื้นเมืองพระเจดีย์ทรงปราสาท อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสูง มีเรือนธาตุสี่เหลี่ยมย่อมุม และมีซุ้มจรนำ ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านด้วยกัน รวมถึงมีองค์ระฆังกลม บัลลังก์ ปล้องไฉน […]

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

Celebrate Life New Year 2023 งานไฟปีใหม่ ย่านมิตรทาวน์ ถ่ายรูปกับเหล่ามาสคอตคริสต์มาส

เริ่มแล้ว Celebrate Life New Year 2023 งานไฟปีใหม่ย่านมิตรทาวน์ ถ่ายรูปสวยๆกับต้นคริสต์มาส ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 10 มกราคม 2566 ที่มาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับชาวมิตรในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้กัน Celebrate Life New Year 2023 ต้นคริสต์มาส Feel good ที่ สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมเสิร์ฟทัพความสนุก และกิจกรรมอัดแน่น จัดหนัก พบกับเหล่ามาสคอตความสุขส่งท้ายปีกับคาแรคเตอร์สุดพิเศษ ที่ออกแบบโดยศิลปินไทยรุ่นใหม่ไฟแรงนำทัพโดย ซานต้า ”Dakota” ต้นคริสต์มาส ”Vify” และเหล่าผองเพื่อนอีกมากมาย ที่ถูกสร้างสรรค์เป็นจุดตกแต่งทั่วศูนย์การค้าฯ ในบรรยากาศแห่งความสุขพร้อมกิจกรรมอัดแน่นที่มาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับชาวมิตรในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ ชวนมาร่วมงาน เปิดไฟต้นคริสต์มาส และโชว์สุดพิเศษจาก “Proxie” ในงาน Samyan Mitrtown Light Up Christmas Tree Celebration 2023 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวอยุธยา ตลาดหลวงปู่ทวด เดินตลาดชิลๆใกล้กรุงเทพ ช้อป ชิมของอร่อยในเมืองเก่า

ตลาดหลวงปู่ทวด เป็นตลาดที่อยู่ในเมืองกรุงเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่ไม่ควรพลาดมา เพราะที่นี่เป็นตลาดที่มีแต่ของอร่อย เดินตลาดชิลๆ แค่เตรียมเงินมาให้พร้อม ก็สามารถเดิน ช้อป ชิมกันได้อย่างสบายใจ ตลาดหลวงปู่ทวด ตั้งอยู่ที่ พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ใน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตลาดชุมชนที่มีบรรยากาศสบายๆ ไว้สำหรับคนที่มาสักการะ หลวงปู่ทวด ให้ได้ช้อปกินของอร่อยกัน อีกทั้งยังเป็นจุดแวะพักบนถนนสายเอเซียด้วย โดยที่นี่จะมีทั้ง ร้านค้า ร้านขายของกิน ร้านขายของฝาก อีกมากมาย บริเวณของ ตลาดหลวงปู่ทวด จะอยุ่ที่ด้านหลังขององค์หลวงปู่ทวด เป็นซุ้มที่เรียงรายกันไปทั้งบริเวณ และเน้นตกแต่งไปแบบโบราณ ทั้งร้านที่เป็นฟางบ้าง ร้านที่เป็นกระท่อมเล็กๆ บ้าง ดูแล้วเหมือนเดินอยู่ในละครย้อนยุค สามารถเข้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเราจะได้ฝากท้อง ซื้อของฝากแล้ว ที่ ตลาดหลวงปู่ทวด ก็ยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆ เป็นภาพสามมิติเก๋ๆ ให้เราแชะกันเล็กๆ น้อยๆ อีกด้วย ได้มาทั้งไหว้พระ ทั้งช้อปชิมของอร่อยพื้นเมือง และยังได้ถ่ายภาพสวยๆ กลับไปอีก บอกเลยว่าเป็น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ที่ตอบโจทย์สายเที่ยวแบบชิลๆมาก ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้เข้าชม […]

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

สกายวอล์ค ภูกิ่งฟ้า สัมผัสอากาศหนาวและความสวยงาม มุมลับๆของเมืองโคราช

สกายวอล์ค ภูกิ่งฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต และเป็นสถานที่ลับในเมืองโคราช ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก และเป็นที่รู้กันอยู่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ วันนี้ทางเราจึงอยากแนะนำ สกายวอล์ค ภูกิ่งฟ้า เป็นหน้าผาและยอดเขาสูงที่ถึงแม้ว่ายังไม่ดังมากนัก แต่บอกเลยว่าสวยมากๆ ภูกิ่งฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นยอดภูสูงที่สามารถมองเห็นวิวทางด้านทิศใต้ของ อ.ครบุรี ได้แบบ 180 องศา เห็นตัวอ่างเก็บน้ำลำแชะได้ทั้งหมด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อ่าง หลักของจังหวัดนครราชสีมา และยังสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนของอุทยานแห่งชาติทับลานฝั่งจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดได้ด้วย นอกจากนี้ บนภูกิ่งฟ้า ยังมีพระพุทธรูป เจดีย์ และพุทธสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ “สกายวอร์ค ภูกิ่งฟ้า” สะพานชมวิวที่ยื่นออกไปจากตัวหน้าผา จุดชมวิว จุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว ที่สวยที่สุด โดยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น จะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ที่สำคัญยังมีหมอกลงตลอดอีกด้วย เป็นความสวยงามที่หาได้ใกล้ๆ กรุงเทพ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำลังเตรียมพัฒนาปรับปรุงและเตรียมแผนดำเนินการเชื่อมโยงภูกิ่งฟ้าเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของอำเภอครบุรีและจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีกด้วย

Read More
ข่าวสารการท่องเที่ยว

เที่ยวนครปฐม งานฉลองเจดีย์วัดไร่ขิง 4 – 12 ตุลาคม 2565 ชมการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ

งานฉลองเจดีย์วัดไร่ขิง 2565 เชิญชวนท่องเที่ยวงานวัดจังหวัดนครปฐม งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ครอบรอบ 100 ปี ชาตกาล ตั้งแต่ วันที่ 4-12 ตุลาคม 2565 นี้ พร้อมการแสดงแสง สี เสียง อลังการ และแข่งเรือยาวประเพณี วัดไร่ขิง วัดดัง นครปฐม จัดงานสุดยิ่งใหญ่ รับเทศกาลออกพรรษา 2565 ไหว้พระใกล้กรุงเทพ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับ งานฉลองเจดีย์วัดไร่ขิง 2565 สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ครอบรอบ 100 ปี ชาตกาล ตั้งแต่วันที่ 4-12 ตุลาคม 2565 นี้ ภายในงานพบกับการแสดงหนังกลางแปลง สามารถเข้าชมได้ฟรี คอนเสิร์ต เครื่องเล่นสนุกๆ มากมาย ได้บรรยากาศมาเที่ยวงานวัด นอกจากนี้ ยังมีการ แข่งเรือยาวประเพณี ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565

Read More
เที่ยวชิม ริมทาง

SUNTOOB ร้านอาหารโฮมเมด กับเมนูบะหมี่เส้นสดแสนอร่อย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

SUNTOOB ร้านอาหารลับๆเที่ยวชิมริมทาง ภายในเขตวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เป็นร้านที่สามารถดื่มด่ำกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกรีโนเวทมาจากบ้านเก่าริมน้ำอายุกว่า 70 ปี ที่นี่มีสารพัดเมนูอาหารโฮมเมดให้เลือกทาน ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายได้ความเป็นส่วนตัว ชื่อร้าน SUNTOOB หรือ ซันตุ๊บ มาจากการเล่นเสียงของหล่นดัง “ตุ๊บ” เปรียบเสมือนตอนพระอาทิตย์ตกสู่พื้นดิน ที่ทุกคนสามารถแวะมานั่งกินข้าวรับลม ไปพร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ที่ร้าน เมนูของทางร้านนั้น เริ่มต้นจากการทำบะหมี่เส้นสดที่ตั้งต้นจากสูตรเส้นราเมงทั่วไปจนได้รสชาติที่อร่อย มีความเป็นโฮมเมด ตัวเส้นกลมหยักเล็กน้อยให้รสสัมผัสเหนียวนุ่ม ก่อนจะนำไปครีเอตเป็นเมนูต่างๆ ภายในร้าน อาทิ บะหมี่เส้นสดเนื้อสับเคี่ยวกับหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศ บะหมี่เส้นสดซี่โครงอ่อนหมูตุ๋น พร้อมด้วยเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จัมปงสไตล์เกาหลี , ลุมเปี๊ยะ , ไข่ม้วนแบบไทยๆ เป็นต้น นอกจากจะมีอาหารที่รสชาติอร่อยแล้ว บรรยากาศยังเรียกว่าประทับจิต ประทับใจเป็นอย่างมาก ให้ฟีลอบอุ่น เหมือนนั่งกินข้าวในบ้าน ด้วยการรีโนเวตบ้านริมน้ำที่มีอายุกว่า 70 ปีให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หลากสไตล์ เลือกใช้โทนสีสดใส เสริมด้วยผ้าม่านลูกไม้ มองแล้วเพลินตา เหมาะจะนั่งปล่อยใจและทานอร่อยๆ ที่สุด ใครที่สนใจไปลองชิมอาหาร ทางร้านจะเปิดรับจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับ Walk […]

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ “คลองแม่ข่า” ถ่ายรูปชิลๆกับบรรยากาศริมคลองสุดมินิมอล ให้ฟีลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นสุดๆ

คลองแม่ข่า เป็นคลองที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการรีโนเวทคลองให้สะอาดขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังมีการปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับบรรยากาศคลองมากขึ้น บอกเลยว่าหากใครได้ไปท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมไปถ่ายรูปชิลๆ ที่นี่ให้ฟีลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆ มินิมอลสุดๆ คลองแม่ข่า ตั้งอยู่ที่ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ใกล้เมือง ที่น่าไปเที่ยวไปถ่ายรูปมากๆ โดยรอบบริเวณของคลองสายโบราณนี้ ได้มีการรีโนเวทปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสะอ้าน จนมีบรรยากาศคล้ายอยู่ญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีร้านค้าน่ารักๆ ร้านอาหารที่ชาวบ้านนำของมาขายกันเป็นระยะ ให้คุณได้เดินเล่นหามุมถ่ายภาพกันแบบชิลๆ ส่วนมุมถ่ายรูปยอดฮิตของที่นี่นั้น คือ บริเวณสะพานเหลืองที่ทอดผ่านคลองแม่ข่า มุมนี้ให้ฟีลญี่ปุ่นจ๋ามากๆ รับรองมาแล้วได้คอนเทนต์แน่นอน ที่อยู่ : 9 ถนน ศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Read More