เกมส์ที่มีหลากหลาย ย่อมมีทั้งเกมส์ที่ส่งผลดีพร้อมทั้งผลร้ายปะปนกันไป

เกมส์หลายแบบที่แทบเกลื่อนโลก คงเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ดี ๆ พร้อมทั้งส่งความสุขให้กับเด็กๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ อาจจะเล่นได้กันทุกคน กลับน่าสนใจมากกว่าเกมส์ชนิดอื่น ๆ แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน ไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาคงทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางแก้ที่ดีสำหรับน้องๆ ให้มากที่สุด

 
เกมส์
พร้อมทั้งอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกมมีมากมายจนเกือบจะเกลื่อนโลก เพราะเช่นนั้นเกมส์ในส่วนที่ดีนั้น ก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง อาจจะฝึกทักษะความคิดอ่าน และการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้อย่างง่าย ๆ ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ที่จะทำเอาผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น เกมส์จึงทำเอาเด็ก ๆ ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า อาจจะทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันในการเล่นเกมส์จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้  แต่ในขณะเดียวกันคงจะทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ ดังนั้นจึงทำให้เด็ก ๆ ที่ได้เล่นเกมส์คงเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคิดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นภายในกลุ่มเด็ก  ๆ ขาดความรู้ภายในการแยกแยะในโลกของเกมส์ พร้อมทั้งโลกของความเป็นจริงได้
 
ความประพฤติการเล่นเกมส์ของเด็กๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พร้อมกับหลายครั้งที่เด็ก ๆ บางคนคงจะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเกมส์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา  นับได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เช่นกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่รังสรรค์ และให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่เหมือนเกมส์ในอดีตสมัย คงเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงทำให้เด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมายุคนี้ได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จนกลับเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างมาก