การเล่นเกมส์ที่ทำให้ผู้เล่นควรระแวดระวังจากภยันตรายที่ตามมา

ตอนนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความหมายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ เดี๋ยวนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ที่จะเป็นเหตุให้ผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอน ดังนั้น เกมส์จึงเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า อาจทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันในการเล่นเกมส์จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้

 

ซึ่งเกมส์ในส่วนที่ดีนั้นก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง อาจฝึกทักษะความคิด พร้อมกับการเรียนรู้ในแต่ละด้าน แต่ว่าในขณะเดียวกันอาจทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ ดังนั้นจึงทำให้น้องๆ ที่ได้เล่นเกมส์อาจเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นในกลุ่มน้องๆ ขาดความรู้ในการแบ่งแยกในโลกของเกมส์ พร้อมกับโลกของความเป็นจริงได้ พร้อมกับหลายครั้งที่น้องๆ บางท่านอาจเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเกมส์ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา  ถือได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เช่นกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่สร้างสรรค์ พร้อมกับให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม ไม่เหมือนเกมส์ในสมัยเก่า อาจเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมาสมัยนี้ได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างสูง

 

พร้อมกับนี่ก็เป็นเกมส์ที่เป็นเหตุให้เด็ก ๆ อาจเล่นได้กันทุกคน แต่ว่าต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อน ไม่อย่างนั้นผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดตัวปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางแก้ไขที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ให้มาก