การแปรงฟันที่ถูกต้อง คือจิตสำนึกที่น้องๆ ทุกคนจะจำเป็นจะต้องมี

ข้อดีสำหรับเด็กๆ ทุกท่าน ถ้าหากผู้ปกครองได้ทำการปลุกจิตสำนักให้น้องๆ หันมาแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาก็จะติดเป็นนิสัยและสามารถทำภารกิจต่างๆ ของตนเองในชีวิตทุกวันได้อย่างถูกต้อง และมีความสมบูรณ์ในแต่ละด้านมากเพิ่มขึ้น

 
การแปรงฟัน
ที่ผ่านมาเป็นก็เพราะว่าการแปรงฟันที่ถูกจริง ๆ แล้ว จะต้องมีกระบวนการในการแปรง ที่ต่างกันออกไปภายในแต่ละท่วงท่า มีผลให้กระบวนการแปรงฟันที่ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ ส่วนใหญ่คงจะยังไม่ทราบและไม่ทราบอย่างแน่ชัด ว่าตนเองจะต้องทำการแปรงฟันอย่างใดบ้าง ถึงจะถือได้ว่าเป็นการแปรงฟันที่ถูกต้องพร้อมทั้งมีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนหนึ่งส่วนใดทางด้านของการแปรงฟันที่ถูกต้อง คนไทยส่วนใหญ่คงจะมองข้ามกันเสียส่วนใหญ่  เพื่อจะอาจจะนำแปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปถึงฟันแต่ละซี่ เพื่อให้ได้ครบทุกซี่ภายในช่องปาก แต่บางทีการแปรงฟันที่ถูกต้องก็ทำให้คนแปรงฟันเกิดความเบื่อ พร้อมทั้งเลือกที่จะแปรงฟันด้วยวิธีการง่าย ๆ ในแบบฉบับของตนเอง เพราะฉะนั้นการแปรงฟัน การที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ พยายามที่จะปลูกจิตสำนึกการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับเด็กๆ นั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างมาก พร้อมทั้งควรกระทำให้ได้มาก
 
ความผิดพลาดที่อาจจะก็เกิดขึ้นได้ หากเด็กๆ ไม่ได้ถูกฝึกให้แปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กๆ พวกเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพร้อมกับทำการแปรงฟันภายในแบบฉบับแนวทางของตนอีกเช่นเดียวกัน ส่วนจะแปรงมากแปรงน้อย ผู้ดูแลเองก็มิอาจจะทราบได้ในช่วงหลัง ๆ ที่เด็กๆ อาจจะปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แล้ว